Wednesday, December 8, 2010

పెంపొందించుకో...! విశ్వ..!

భగవంతుని పాదపద్మాలయందు పరిమళాల పద్మములు ఉంచే ముందు...
నీ హృదయపు గదులలో ఉన్న ఈర్షాసూయలను తొలగించి ప్రేమ సుగంధాలను నింపుకో...

దైవ సానిధ్యంలో ధూప దీప నైవేద్యాలను ఉంచి భక్తితో ఆరాధించే ముందు...
నీ హృదయంలో ఉన్న అపరాధాందకారాన్ని తొలగించి పశ్చాతాప దీపపు వెలుగు నింపుకో...

మాధవుని సన్నిధిలో వినయవిధేయతలతో శిరసు వంచి నమస్కరించే ముందు...
నీ పరిసరాలలో ఉన్న అభాగ్యులను మానవత్వంతో ఆదరించి నిన్ను నువ్వు సమస్కరించుకో...

సర్వాంతర్యామి కోవెలలో భక్తి పారవశ్యంతో శ్రాష్టాంగ వందనం చేసే ముందు...
నీ కనుచూపుమేరలో కనిపించే మంచితనపు మనస్తవ్వానికి పాదాభి వందనాన్ని చేసుకో...

భక్తవత్సలుని పాపభీతితో పాప ప్రక్షాళనచేయు క్షమాభిక్షను కోరుకొనే ముందు...
నీ శేరను కోరి వచ్చిన శత్రువుని సైతం క్షమించగలిగే క్షమాగుణాన్ని నీలో పెంపొందించుకో...! విశ్వ..!

No comments:

Post a Comment