Wednesday, December 8, 2010

రాజకీయాలు...! విశ్వ..!

నేను ఈ గలీజు రాజకీయ నాయకుల్ని నమ్మను తమ్మి...
పచ్చి మాంసం తిని పీకలదాకా తాగి తందనాలాడే ప్రతీ రౌడీ నాకొడుకు...
రాజకీయాల్లోకి వస్తంటే ఎట్లా ప్రపంచలో కెల్లా టాపైతది మన దేశం...!!
కత్తి పట్టే ప్రతీవోడు జెండా పట్టుకొని... కాలరు పట్టుకొనే ప్రతీవోడు కాళ్ళు పట్టుకొని...
ఓట్ల కోసం కుక్క లెక్క వెంట పడతాంటే ఎట్లా బాగుపడతది ఈ దేశం...!!
నేరాలు ఘోరాలు సేసెటోడు రాజకీయాల్ల పోటీ సేయనీకి...
అర్హతలున్నోడని పార్టీలు రచ్చచేస్తాంటే ఈ రాజకీయాల్ని రొచ్చు రాజకీయాలనక...
ఇంకేమనాలె... ఏ ధైర్యంతో యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలె...!!
ఓట్లు కోసం సీట్ల కోసం ఏదైనా చేస్తరు...
కలరు టీవి ఇస్తరు... వాటరు కూలరు ఇస్తరు...
మందు సీసాలిస్తరు... పట్టుబట్టలతో కొడతరు...
కరన్సీ నోట్లతో బేరం పెడతరు... మస్త్ కాకా పడతరు...!!
ఓట్లు వేసి గెలిపించినాక మళ్ళి ఎలక్షన్లకే కనిపిస్తరు...
నువ్వు వేస్తనన్న తారు రోడ్లు యాడ... నువ్వు కట్టిస్తనన్న మరుగు దొడ్లు యాడ...
నువ్వు ఇప్పిస్తనన్న మంచి నీరు కనక్షన్లు యాడ...
మస్తుగా పైసలు కలక్షన్లకే నీ కాడ టైము లేకుంటే... ఎలా చేస్తవులే సారు...!!
నీ కాళ్ళు మొక్కుతా బాంచన్, నా మాట ఇనుకో...
మళ్ళి ఎలక్షన్ల ఓట్లు అడ్డుకుంటూ మా ఇంట్లకు రామాకు సామి...
నువ్వేదో సేస్తావని నీ చేతికి అధికారమిస్తే...
పంది కొక్కు లెక్క సర్కారు ఖజానాకు బొక్కలు పెట్టి తిని తొంగుంటన్నావు...
నిన్ను గిట్లా సూస్తుంటే నాకొకటి యాదకొస్తది...
గొర్ర కసాయోడ్ని నమ్మినట్టు నేను నిన్నెట్లా నమ్మిననా అనిపిస్తది...!!
నీ కన్నా మా ఇంట్ల కుక్కను నీ సీట్ల ఎక్కించి ఉంటే...
మా సొమ్ము తినె నీలటోడి కండలు పీకి, బొక్కలిరగ దీసెటిది...
తప్పు జేసినా బాంచన్... మళ్ళి గిసువంటి తప్పు చెయ్య...!!
అయినా నా పిచ్చిగాని మేము ఒట్లేయకుంటే మాత్రం గెలువావా ఏంది...
బెగ్గింగు సేసెటి నువ్వు... రిగ్గింగు సేయలేవా ఏంది...
ప్రజా సొమ్ము దొబ్బితినే నువ్వు... ఎదురు తిరిగితే మర్డర్లు సేయవా ఏంది...!!
సేసినా సేస్తవు, ఎందుకంటే చట్టాన్ని కాపాడే ఖాకీ చొక్కాలు...
నీ అధికారానికి సలాం చేస్తయి..! న్యాయాన్ని కాపాడే నల్లకోటులు...
నీ కరన్సీ నోట్లకు గులాం ఐతయి..! నిన్ను అడ్డుకొనేటోడు యాడ పుట్టినాడో...!!
ఒక్కటి మాత్రం యాదుంచుకో ప్రతినిధి సారు...
నువ్వు సచ్చినాక నిన్ను కాల్చేది ఎండిన కట్టెలతోనేగాని నోట్ల కట్టలతో కాదు...
నువ్వు బుడిదయ్యినాక కలిపేది ప్రవహించే నీటిలోనేగాని పరిమళాల పన్నిటిలో కాదు...
నువ్వు పాపాలు చేసి కుదబెట్టింది పెళ్ళాం బిడ్డలు అనుభవిస్తరేగాని నువ్వు కాదు...
నువ్వు ఎంత సంపాదించినగాని పోయినాక ఒక్క పైసాకూడా నీతో రాదు...
నువ్వు చేసిన తప్పుల నుంచి ఈడ తప్పించుకుంటవుగాని నరకంలా శిక్ష తప్పదు...
నువ్వు తీసిన ప్రాణాల ఉసురు తగలకపోదు బాంచన్...
ఎంత సంపాదిస్తవో, ఎంత ఎనకేసుకుంటవో ఎనకేసుకోగాని కుక్కసావు మాత్రం తప్పదు...!!
తప్పు సేసినవు సారు..!
నిస్వార్ధ రాజకీయాలను స్వార్ధంతో కుళ్ళబెట్టి తప్పు సేసినవు...
మాయక నాయకుల కాళ్ళు పట్టి, అమాయక ప్రజల కడుపు కొట్టి తప్పు సేసినవు...
ప్రజాసేవ చేసెటోళ్ళ మేడలు కొట్టి, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను లంచాలతో కూలగొట్టి తప్పు సేసినవు...
తప్పు సేసినవు సారు..!
విసిగిపోయి అడవిబాట పట్టిన అన్నల సేతుల్లో తప్పక సస్తవు, కుక్కసావు సస్తవు...
నిన్ను నమ్మిచెడినోడి ఉసురు తప్పక తగుల్తది నీకు... కుక్కసావు సస్తవు దొర...! విశ్వ..!

No comments:

Post a Comment